Thư viện báo cáo

Alternate Text
Báo cáo XHTN lần đầu - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ("PSI")

14-06-2023 27 Trang

Vào ngày 12 tháng Năm, 2022, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ("PSI"), điểm xếp hạng: BB+/ triển vọng xếp hạng: Ổn định.

12.600.000 VND
Alternate Text
499 USD

Alternate Text
Báo cáo XHTN lần đầu - Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ("CTD")

14-06-2023 22 Trang

Vào ngày 14 tháng Sáu, 2023, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ("CTD"), điểm xếp hạng: BBB/ triển vọng xếp hạng: Ổn định.

12.600.000 VND
Alternate Text
499 USD

Alternate Text
Báo cáo XHTN lần đầu - Công ty Cổ phần Camimex Group ("CMX")

31-03-2023 22 Trang

Vào ngày 31 tháng Ba, 2023, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty Cổ phần Camimex Group ("CMX"), điểm xếp hạng: BB/ triển vọng xếp hạng: Ổn định.

12.600.000 VND
Alternate Text
499 USD

Alternate Text
Báo cáo XHTN lần đầu - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ("MBS")

25-04-2022 32 Trang

Vào ngày 25 tháng Tư, 2022, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ("MBS"), điểm xếp hạng: A-/ triển vọng xếp hạng: Ổn định.

12.600.000 VND Miễn phí
Alternate Text
499 USD Miễn phí

Alternate Text
Báo cáo XHTN lần đầu - Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest ("VPI")

20-04-2022 23 Trang

Vào ngày 20 tháng Tư, 2022, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest ("VPI"), điểm xếp hạng: BB+/ triển vọng xếp hạng: Ổn định.

12.600.000 VND Miễn phí
Alternate Text
499 USD Miễn phí

Alternate Text
Báo cáo XHTN lần đầu - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("KDH")

04-04-2022 20 Trang

Vào ngày 04 tháng Tư, 2022, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ("KDH"), điểm xếp hạng: BBB+/ triển vọng xếp hạng: Ổn định.

12.600.000 VND Miễn phí
Alternate Text
499 USD Miễn phí

Alternate Text
Báo cáo XHTN lần đầu - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("AGG")

29-03-2022 20 Trang

Vào ngày 29 tháng 3, 2022, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("AGG"), điểm xếp hạng: BBB-/ triển vọng xếp hạng: Ổn định

12.600.000 VND Miễn phí
Alternate Text
499 USD Miễn phí

Alternate Text
Báo cáo XHTN lần đầu - Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 ("F88")

12-10-2021 36 Trang

Vào ngày 12 tháng 10, 2021, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 ("F88"), điểm xếp hạng: BBB-/ triển vọng xếp hạng: Ổn định.

12.600.000 VND Miễn phí
Alternate Text
499 USD Miễn phí

Alternate Text
Báo cáo XHTN lần đầu - Công ty Cổ phần Bamboo Capital ("BCG")

16-08-2021 28 Trang

Vào ngày 16 tháng 8, 2021, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“BCG”), điểm xếp hạng: BB/ triển vọng xếp hạng: Thuận lợi.

12.600.000 VND Miễn phí
Alternate Text
499 USD Miễn phí

Alternate Text
Báo cáo XHTN lần đầu - Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt ("VietCredit")

19-05-2021 28 Trang

Vào ngày 19 tháng 5, 2021, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt ("VietCredit"), điểm xếp hạng: BBB-/ triển vọng: Ổn định.

12.600.000 VND Miễn phí
Alternate Text
499 USD Miễn phí