Quy trình Xếp hạng tín nhiệm

 • Quy trình xếp hạng tín nhiệm bắt đầu khi FiinRatings nhận được yêu cầu từ Tổ chức phát hành (yêu cầu xếp hạng). Sau khi thực hiện các quy trình thẩm định, đánh giá, phân tích, thống nhất kết quả xếp hạng và trao đổi với tổ chức phát hành, FiinRatings thực hiện công bố điểm xếp hạng tín nhiệm lần đầu và tiếp tục thực hiện theo dõi, cập nhật điểm xếp hạng tín nhiệm ít nhất 06 tháng một lần.
 • Thời gian thực hiện quy trình xếp hạng tín nhiệm phụ thuộc vào mức độ phức tạp trong hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành, đặc điểm của công cụ nợ, cũng như thời điểm FiinRatings nhận được thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình xếp hạng tín nhiệm. Trong điều kiện bình thường khi các yêu cầu cung cấp thông tin từ FiinRatings được đáp ứng đầy đủ và kịp thời, quy trình xếp hạng tín nhiệm lần đầu đối với Tổ chức phát hành sẽ kéo dài khoảng 06 đến 08 tuần kể từ thời điểm ký hợp đồng cho đến khi công bố kết quả.
 • Quy trình xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành của FiinRatings được thực hiện theo các bước chính như sau:
Alternate Text
1

Ký hợp đồng, cung cấp thông tin và tài liệu theo yêu cầu

Tiếp nhận yêu cầu từ tổ chức phát hành, tư vấn và ký kết hợp đồng XHTN. Tổ chức phát hành cung cấp các thông tin và tài liệu theo yêu cẩu của FiinRatings

2

Thẩm định chuyên sâu

Phân tích dữ liệu sơ bộ, phỏng vấn thẩm định chuyên sâu với Ban Lãnh đạo của Tổ chức phát hành và thực hiện các hoạt động thu thập thông tin khác

3

Nhận diện rủi ro chính

Phân tích thông tin của tổ chức phát hành và so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành, qua đó nhận diện các rủi ro ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ của tổ chức phát hành

4

Đánh giá sơ bộ và đề xuất với Hội đồng

Quy trình phân tích thông tin của tổ chức phát hành và so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành, qua đó nhận diện các rủi ro ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ của tổ chức phát hành

5

Rà soát đề xuất của Nhóm phân tích

Các thành viên Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm xem xét, rà soát các tài liệu được Nhóm Phân tích cung cấp

6

Thảo luận về đề xuất của Nhóm phân tích

Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm họp để nghe trình bày, thảo luận và đánh giá đề xuất của Nhóm phân tích, yêu cầu bổ sung thông tin (nếu cần)

7

Quyết định kết quả xếp hạng

Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm biểu quyết thông qua kết quả xếp hạng

8

Thông báo kết quả xếp hạng đến Tổ chức phát hành và trình Hội đồng đánh giá lại (nếu cần)

Thông báo kết quả xếp hạng với Tổ chức phát hành và thực hiện trình Hội đồng đánh giá lại (trong trường hợp Tổ chức phát hành có yêu cầu và cung cấp thêm thông tin). Thống nhất kết quả XHTN cuối cùng với Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm.

9

Công bố kết quả xếp hạng

Phát hành thông cáo về kết quả xếp hạng tín nhiệm và lưu hồ sơ

10

Chuyển sang giai đoạn theo dõi và cập nhật kết quả

Theo dõi và cập nhật thông tin nhằm đánh giá lại kết quả xếp hạng tín nhiệm ít nhất 06 tháng/ lần hoặc ngay khi xảy ra sự kiện có ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng tín nhiệm của Tổ chức phát hành

Các yêu cầu thông tin cơ bản

Dưới đây là danh mục các thông tin cơ bản Tổ chức phát hành cần cung cấp cho FiinRatings để thực hiện xếp hạng tín nhiệm. Danh mục chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình làm việc giữa hai bên:

 • Thông tin về Hồ sơ doanh nghiệp:
  • Các giấy tờ pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư
  • Thông tin về Hội đồng Quản trị/ Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành
  • Điều lệ, Quy chế hoạt động, Cơ cấu tổ chức
  • Thông tin về các sản phẩm, dịch vụ chính
 • Thông tin về định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh:
  • Các nghiên cứu, phân tích và báo cáo đánh giá về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính mà doanh nghiệp hoạt động
  • Chiến lược phát triển công ty và kế hoạch kinh doanh
 • Thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp:
  • Báo cáo tài chính kiểm toán
  • Mô hình dự phóng tài chính
  • Các chính sách về quản trị tài chính và báo cáo quản trị
  • Các khoản nợ và lịch trả nợ
 • Thông tin khác:
  • Hồ sơ pháp lý các dự án quan trọng
  • Các hợp đồng, cam kết quan trọng

Yêu cầu dịch vụ xếp hạng tín nhiệm xin vui lòng liên hệ

Vui lòng liên hệ: support.fiinratings@fiingroup.vn