Công bố kết quả xếp hạng

Issuer Credit Rating Report: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Vào ngày 15 tháng 1, 2024, FiinRatings công bố báo cáo theo dõi định kỳ Xếp hạng Tín nhiệm củaCông Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons (‘Coteccons’). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây:

Bản công bố VI Alternate Text Bản công bố EN Alternate Text Báo cáo xếp hạng tín nhiệm chi tiết
Loại ý kiến Xếp hạng Tín nhiệm:
Cập nhật kết quả XHTN
Chuyên viên phân tích:
Lê Hồng Khang, Trần Thị Băng Tâm
Ngành:
Doanh nghiệp phi tài chính
Triển vọng Xếp hạng Tín nhiệm:
Ổn định
Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp:
BBB
Ngày công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm:
15/01/2024
Thông tin kê khai về Tỷ lệ sở hữu liên quan:
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại FiinRatings của COTECCONS: không có
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại COTECCONS của FiinRatings: không có
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại COTECCONS của các nhân viên khác của FiinRatings: không có
  • Giá trị trái phiếu của FiinRatings sở hữu bởi COTECCONS: không có
  • Giá trị trái phiếu của COTECCONS sở hữu bởi FiinRatings: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của FiinRatings sở hữu bởi COTECCONS: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của COTECCONS sở hữu bởi FiinRatings: không có