Về FiinRatings

Công ty Cổ phần FiinRatings (“FiinRatings”), một thành viên của FiinGroup và là đối tác hợp tác của S&P Global Ratings. FiinRatings hoạt động trong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm được cấp phép bởi Bộ Tài chính, cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và các hoạt động liên quan cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và bên cho vay trên thị trường vốn Việt Nam. FiinRatings đã xây dựng và chuẩn hóa mô hình xếp hạng tín nhiệm cho hơn 50 ngành và tiểu ngành của các doanh nghiệp Việt Nam

FiinRatings cũng là đơn vị được ủy quyền xác nhận trái phiếu xanh theo chuẩn quốc tế của Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (Climate Bonds Initiative) tại Việt Nam và là một trong các đơn vị tiên phong tại Việt Nam cung cấp dịch vụ Đánh giá ESG và Chấm điểm ESG cho các doanh nghiệp Việt Nam.

FiinGroup là đơn vị chuyên cung cấp các nền tảng phân tích thông tin tài chính, thông tin kinh doanh và nghiên cứu thị trường nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam và các doanh nghiệp trong việc phát triển và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.fiingroup.vn