[Khai mở Thị trường Vốn Nợ #4] Bảo lãnh tín dụng bồi đắp niềm tin cho thị trường

Ngày 10 Tháng Bảy 2024

Việc phát triển dịch vụ bảo lãnh tín dụng được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp xóa đi khoảng cách giữa nhà cung ứng vốn và nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư thoát khỏi ám ảnh khi đầu tư trái phiếu, từ đó, khai thông nguồn vốn cho doanh nghiệp. 

Là đơn vị dẫn đầu về xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam, FiinRatings không chỉ cung cấp kết quả xếp hạng tín nhiệm về tổ chức phát hành và trái phiếu, mà còn mong muốn chung tay cùng các thành viên thị trường để từng bước hoàn thiện nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường TPDN nói riêng và thị trường vốn nợ nói chung tại Việt Nam. 

Hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia đến từ Quỹ Đầu tư và bảo lãnh tín dụng (CGIF) - quỹ ủy thác của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển châu Á (ADB) và CTCP Chứng khoán Kỹ Thương tại Hội nghị Thị trường Vốn nợ Việt Nam 2024 được tổ chức vào ngày 12/04/2024.   

FiinRatings


Tin liên quan