Báo cáo Nghiên cứu về Đường cong Lãi suất và Lịch sử Chậm trả trái phiếu theo Điểm Xếp hạng Tín nhiệm

Ngày 03 Tháng Bảy 2024

Ngày 02/07/2024, FiinRatings chính thức công bố Báo cáo Nghiên cứu về Đường cong Lãi suất và Lịch sử Chậm trả của trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam trong tương quan với điểm xếp hạng tín nhiệm của FiinRatings.  

Cơ sở dữ liệu về đường cong lãi suất (yield curves) và những phân tích liên quan như chênh lệch tín dụng (credit spread), lịch sử chậm trả (historical defaults) và trong tương quan với điểm xếp hạng tín nhiệm là những cấu phần mềm quan trọng của bất kỳ thị trường vốn nào. FiinRatings rất vui mừng cung cấp những phân tích và cơ sở dữ liệu ban đầu về: 

  • Đường cong lãi suất (yield curves) của trái phiếu doanh nghiệp nói chung và các các ngành chủ chốt bao gồm ngân hàng, bất động sản, năng lượng. 

  • Cơ sở dữ liệu về chênh lệch tỷ suất tín dụng (credit spread) theo điểm xếp hạng tín nhiệm và theo kỳ hạn – được kỳ vọng làm cơ sở cho việc tham chiếu định giá công cụ nợ nói chung và trái phiếu nói riêng. Hiện hầu hết trái phiếu trên thị trường sơ cấp được xác định theo lãi suất tham chiếu tiền gửi 12 tháng của một số ngân hàng. 

  • Lịch sử chậm trả trái phiếu (historical defaults) trong mối tương quan với điểm xếp hạng tín nhiệm – được kỳ vọng sẽ làm cơ sở cho việc xác định mức lãi suất kỳ vọng và từng bước làm đầu vào cho công tác định giá trái phiếu, trong đó có yêu cầu của IFRS9 trong tương lai khi áp dụng tại Việt Nam. 

  • Một số ngụ ý từ kết quả nghiên cứu này cho các thành viên thị trường. 

Đường cong lãi suất được FiinRatings xây dựng dựa trên số liệu của giai đoạn 19/07/2023 (khi trái phiếu riêng lẻ được giao dịch tập trung) đến 15/06/2024. Mặc dù, chúng tôi vẫn chưa thể phân tách các giao dịch repos trong phân tích này, kết quả nghiên cứu vẫn cho thấy giao dịch trên thị trường đã dần phản ánh khẩu vị rủi ro theo kỳ hạn, theo loại trái phiếu và theo chất lượng tín dụng thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm mà chúng tôi đã thực hiện hoặc ước tính.  

Bên cạnh đó, FiinRatings đã thành công xây dựng mối quan hệ giữa tỷ lệ chậm trả (Historical Default Ratio) và Điểm xếp hạng tín nhiệm dựa trên theo dõi từ năm 2021 đến 2023, dựa trên dữ liệu về chậm trả (historical default) và kết quả xếp hạng tín nhiệm (chính thức đã công bố và ước tính sơ bộ bởi FiinRatings).  

Trong báo cáo này, FiinRatings cũng đưa ra một số gợi ý mang tính tổng quan với mong muốn hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên thị trường​. Chúng tôi tin rằng những kết quả phân tích từ các chuyên gia hàng đầu của FiinRatings có thể làm cơ sở tham chiếu và hỗ trợ cho các thành viên thị trường trong hoạt động phát hành, đầu tư, quản lý, và phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam.  

Xem đầy đủ báo cáo TẠI ĐÂY

Đây là lần đầu tiên nghiên cứu này được thực hiện bởi FiinRatings, chúng tôi rất mong nhận được góp ý của quý khách hàng, đối tác hoặc từ các thành viên thị trường. Mọi góp ý hoặc yêu cầu thông tin chi tiết và yêu cầu dịch vụ XHTN, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:  

Điện thoại: (84-24) 3562 6962 hoặc  

Email: support.fiinratings@fiingroup.vn  

FiinRatings


Tin liên quan