Nghiên cứu và tin tức

FiinRatings – Công bố Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (A-| Triển vọng: Ổn định)

01/04/2024

FiinRatings trân trọng thông báo kết quả Xếp hạng Tín nhiệm dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (“BAB” hay “Ngân hàng”) ở mức điểm “A-” với triển vọng xếp hạng “Ổn định”.


FiinRatings – Công bố Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

30/12/2023

Ngày 30/12/2023, FiinRatings trân trọng công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“Tập đoàn DIC”) ở mức điểm “BB+” với triển vọng xếp hạng “Ổn định”.


FiinRatings – Công bố Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (A+ | Triển vọng: Ổn định)

01/11/2023

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023, FiinRatings trân trọng thông báo kết quả Xếp hạng Tín nhiệm dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank” hay “Ngân hàng”) ở mức điểm “A+” với triển vọng xếp hạng “Ổn định”.


FiinRatings ngừng thực hiện xếp hạng tín nhiệm Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt (‘VDS’) do hợp đồng hết hiệu lực

10/10/2023

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023: FiinRatings chính thức thông báo đã ngừng hoạt động xếp hạng tín nhiệm về Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt (‘VDS’). Việc ngừng thực hiện xếp hạng do hợp đồng xếp hạng đã hết hạn và trên cơ sở đồng thuận giữa hai bên.


FiinRatings – Công bố Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (BBB- | Triển vọng: Ổn định)

06/10/2023

Ngày 06/10/2023, FiinRatings trân trọng thông báo kết quả Xếp hạng tín nhiệm Dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS” hay “Công ty”) ở mức điểm BBB- với triển vọng xếp hạng: Ổn định.