Nghiên cứu và tin tức

Báo cáo Cập nhật Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Tháng 3 năm 2024

03/04/2024

FiinRatings xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng và Đối tác Báo cáo Cập nhật Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp tháng 3 năm 2024. Báo cáo mang đến những điểm nhấn đáng chú ý về thị trường bao gồm:


Báo cáo Chuyên đề về TPDN #5: Tình hình giao dịch thị trường, cập nhật chất lượng tín dụng tổ chức phát hành và gợi ý phương án tái cơ cấu nợ trái phiếu

23/11/2022

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian gần đây đã có những thay đổi mạnh mẽ so với sự sôi động của những năm trước đây, đặc biệt là sau những sự kiện vi phạm trái phiếu gần đây và triển khai chính sách mới trong bối cảnh vĩ mô nhiều thách thức.


Báo cáo Chuyên đề về TPDN #3: Chiến lược thích ứng nào cho doanh nghiệp trước những chính sách mới

18/08/2022

FiinRatings trân trọng gửi đến Quý khách hàng và Đối tác Báo cáo Chuyên đề về TPDN #3: Chiến lược thích ứng nào cho doanh nghiệp trước những chính sách mới


INFOGRAPHIC - FiinRatings Insight #2: Trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam - Cân bằng giữa Lợi nhuận và Rủi ro

22/11/2021

Ở góc độ kênh đầu tư tài sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay không chỉ thu hút các định chế tài chính bao gồm ngân hàng, các công ty bảo hiểm, các quỹ trái phiếu mà còn thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư là doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân.


FiinRatings Insight #2: Trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam - Cân bằng giữa Lợi nhuận và Rủi ro

12/11/2021

FiinRatings trân trọng gửi đến quý vị FiinRatings Insight #2: Trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam - Cân bằng giữa Lợi nhuận và Rủi ro.