Nghiên cứu và tin tức

Newsletter tháng 5 2024

28/06/2024

Ngày 25/04/2024, FiinRatings trân trọng thông báo kết quả Xếp hạng Tín nhiệm dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (“NLG” hay “Công ty) ở mức điểm “A-” và triển vọng xếp hạng “Ổn định”.


FiinRatings – Bản Tin Tháng 4/2024

15/05/2024

Báo cáo cung cấp nhiều điểm nhấn đáng chú ý về thị trường bao gồm: Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng, Tình hình giao dịch thứ cấp trên HNX, Cập nhật kế hoạch phát hành và triển vọng của hoạt động phát hành trong năm 2024.


FiinRatings – Bản Tin Tháng 2/2024

08/03/2024

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, các báo cáo phân tích chuyên sâu, FiinRatings cũng chia sẻ những góc nhìn đa chiều về XHTN độc lập từ thông lệ quốc tế, thực tiễn tại Việt Nam, cũng như kinh nghiệm và hiệu quả triển khai tại các nước thông qua RATING 101 SERIES.


Báo cáo Cập nhật Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Tháng 1 năm 2024

05/02/2024

FiinRatings xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng và Đối tác Báo cáo Cập nhật Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp tháng 1 năm 2024.


FiinRatings – Bản Tin Tháng 1/2024

25/01/2024

FiinRatings xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng và Đối tác Báo cáo Cập nhật Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp tháng 1 năm 2024. Báo cáo mang đến những điểm nhấn đáng chú ý về thị trường bao gồm: