Nghiên cứu và tin tức

BondXpress tháng 05: Ảnh hưởng của mặt bằng lãi suất tiền gửi đang tăng trở lại đến triển vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp

24/06/2024

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang có những diễn biến tích cực trong thời gian gần đây. Tổng giá trị giao dịch TPDN trong tháng 5/2024 đạt hơn 106 nghìn tỷ đồng, tăng 43,7% so với tháng trước. Nhóm ngành Ngân hàng và Bất động sản vẫn chiếm phần lớn khối lượng giao dịch.


Báo cáo Cập nhật Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Tháng 4 năm 2024

10/05/2024

FiinRatings xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng và Đối tác Báo cáo Cập nhật Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp tháng 4 năm 2024.


Báo cáo Cập nhật Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Tháng 3 năm 2024

03/04/2024

FiinRatings xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng và Đối tác Báo cáo Cập nhật Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp tháng 3 năm 2024. Báo cáo mang đến những điểm nhấn đáng chú ý về thị trường bao gồm:


Báo cáo Chuyên đề về TPDN #5: Tình hình giao dịch thị trường, cập nhật chất lượng tín dụng tổ chức phát hành và gợi ý phương án tái cơ cấu nợ trái phiếu

23/11/2022

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian gần đây đã có những thay đổi mạnh mẽ so với sự sôi động của những năm trước đây, đặc biệt là sau những sự kiện vi phạm trái phiếu gần đây và triển khai chính sách mới trong bối cảnh vĩ mô nhiều thách thức.


Báo cáo Chuyên đề về TPDN #3: Chiến lược thích ứng nào cho doanh nghiệp trước những chính sách mới

18/08/2022

FiinRatings trân trọng gửi đến Quý khách hàng và Đối tác Báo cáo Chuyên đề về TPDN #3: Chiến lược thích ứng nào cho doanh nghiệp trước những chính sách mới