Dịch vụ Tài chính bền vững

FiinRatings là đơn vị duy nhất ở Việt Nam được ủy quyền cung cấp dịch vụ Xác nhận Trái phiếu xanh theo tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Trái phiếu khí hậu (CBI) với mục tiêu giúp các doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa và xây dựng chiến lược tối ưu về nguồn vốn cho các dự án có lợi cho môi trường.

Lợi ích đối với Tổ chức phát hành

  • Đa dạng hóa nguồn vốn, đáp ứng tiêu chuẩn đầu tư của các quỹ đầu tư, các định chế tài chính có mục tiêu liên quan tới các vấn đề Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)
  • Nâng cao danh tiếng thông qua chứng nhận trái phiếu xanh từ bộ tiêu chuẩn duy nhất được sử dụng trên phạm vi quốc tế bởi các tổ chức phát hành ở hơn 30 quốc gia
  • Tăng khả năng tiếp cận khi các nhà đầu tư thực hiện sàng lọc các khoản trái phiếu xanh đáng tin cậy trên thị trường

Lợi ích đối với Nhà đầu tư

  • Tiết kiệm thời gian thẩm định trái phiếu xanh do các tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo về tính thống nhất và tính mở
  • Tham gia vào nền kinh tế bền vững, carbon thấp, thực hiện các khoản đầu tư xanh có tính thanh khoản cao, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong khi vẫn đảm bảo lợi ích về tài chính