15 năm đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam

FiinRatings tự hào là đơn vị tiên phong về xếp hạng tín nhiệm, thực hiện xếp hạng tín nhiệm công bố đại chúng đầu tiên và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam

Tải Brochure Alternate Text

Các dịch vụ của chúng tôi

Kế thừa năng lực phân tích và kinh nghiệm được tích lũy qua suốt 15 năm FiinGroup đồng hành cùng thị trường Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, FiinRatings cam kết cung cấp những đánh giá chuyên sâu, toàn diện, đem lại lợi ích cho cả Tổ chức phát hành và các Nhà đầu tư.

Xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành

Hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện hồ sơ tín dụng trên thị trường vốn qua việc đánh giá độc lập và đưa ra điểm xếp hạng tín nhiệm về khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam

Tìm hiểu thêm

Xếp hạng tín nhiệm Công cụ nợ

Đánh giá và đưa ra điểm xếp hạng tín nhiệm về một công cụ nợ cụ thể bao gồm trái phiếu doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ Tài chính Bền vững

FiinRatings là đơn vị được Tổ chức Trái phiếu Khí hậu (“Climate Bonds Initiative”) ủy quyền xác nhận trái phiếu xanh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng xanh

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ dành cho Nhà đầu tư

Hỗ trợ các định chế tài chính trong việc thẩm định tín dụng độc lập trong các thương vụ đầu tư vốn nợ và Báo cáo Đánh giá tín dụng doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm

Kết quả xếp hạng tín nhiệm

Ngày công bố Tổ chức phát hành Ngành Loại ý kiến Điểm xếp hạng Triển vọng Bản công bố
12/04/2024
17:00 GMT +7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Dịch vụ tài chính XHTN Lần đầu
A
Tích cực
VN / EN
01/04/2024
17:00 GMT +7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Dịch vụ tài chính XHTN Lần đầu
A-
Ổn định
VN / EN
29/03/2024
17:00 GMT +7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh Dịch vụ tài chính XHTN Lần đầu
A
Ổn định
VN / EN
28/02/2024
17:00 GMT +7
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô Doanh nghiệp phi tài chính Cập nhật kết quả XHTN
A
Ổn định
VN / EN
01/02/2024
17:00 GMT +7
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÚC MY Doanh nghiệp phi tài chính XHTN Lần đầu
BB-
Ổn định
VN / EN

Phương pháp luận

Alternate Text

Hệ thống phương pháp luận xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành và xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ được phát triển bởi FiinRatings và được góp ý bởi các chuyên gia từ S&P Global Ratings.

Alternate Text
Phương pháp xếp hạng

Tiêu chí và cơ sơ thực hiện đánh giá nhằm đưa ra ý kiến và điểm xếp hạng tín nhiệm đối với định chế tài chính, doanh nghiệp phi tài chính trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Alternate Text
Hệ thống thang điểm xếp hạng

Ký hiệu, định nghĩa và giải thích về điểm xếp hạng tín nhiệm được chuẩn hóa cao độ nhằm giúp các thanh viên thị trường trong hoạt động đầu tư và quản trị rủi ro.

Alternate Text
Quy trình xếp hạng

Các bước thực hiện xếp hạng tín nhiệm cho Tổ chức phát hành và cho công cụ nợ